Návštěva Domu světla a Neviditelné výstavy

Popis

Nabízíme Vám celodenní zájezd do Prahy, s návštěvou Neviditelné výstavy a Domu světla. Doprava je zajištěna smluvním autobusem tam i zpět. Po celou dobu zájezdu Vám bude k dispozici náš lektor, který má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi a bude zajišťovat hladký průběh organizace celého výletu.

DŮM SVĚTLA je projektem České společnosti AIDS pomoc, která vznikla roku 1989. Jejím cílem je prevence a osvěta, ale také praktická pomoc HIV pozitivním a jejich rodinám. Společnost realizuje mobilní AIDS poradny, nonstop telefonní poradenskou linku, nabízí bezplatné anonymní testování a právní pomoc v případech diskriminace HIV pozitivních osob.

Dům světla je vlajkovým projektem České společnosti AIDS pomoc. Jedná se o sociálně-azylové centrum, kde je poskytována pomoc a podpora HIV pozitivním osobám v těžké osobní nebo sociální situaci. V České republice je to jediné místo, které takovou službu nabízí. Současně se jedná o jedno z mála míst v našem státě, kde probíhá bezplatné a anonymní testování na HIV.  

Dům světla nabízí všem zájemcům besedu o HIV/AIDS. Beseda je určena pro mládež a širokou veřejnost od 14 let. Vede ji interaktivním způsobem HIV pozitivní lektor, který otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech. Tento způsob vedení besedy je z hlediska prevence nejpůsobivější.

Beseda trvá cca 1,5 hodiny a po jejím skončení následuje prohlídka prostorů celého sociálně-azylového centra.

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA umožňuje všem návštěvníkům vyzkoušet si, jaké to je pohybovat se po světě bez použití zraku – smyslu, ze kterého náš mozek získává nejvíce informací. Pod vedením nevidomého lektora se návštěvníci v menších skupinkách pohybují ve speciálně vybavených a zcela zatemněných místnostech. Na chvíli poznáte úplně jiný život. Vyzkoušíte si, jak se dá bez zraku pohybovat v ruchu města i v lese, v různých místnostech bytu (kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna…), poznáte, jaké to je rozlišovat věci pouze hmatem, a vyzkoušíte si, jak byste si bez zraku poradili například při návštěvě baru. Celá prohlídka ve tmě trvá hodinu.

V dalších prostorách výstavy máte možnost prohlédnout si a vyzkoušet nejrůznější zařízení a předměty, které nevidomí v běžném životě používají, vyzkoušet si skládačky bez zraku, vidět na vlastní oči, jakým způsobem deformují vizuální obraz reality nejrůznější zrakové vady, nebo se dovědět něco nového o Braillově písmu.

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Terezie Brzobohatá, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00