Klima není prima

Popis

Projektový den na téma klimatické krize  - tříhodinnový program pro nejstarší žáky ZŠ, studenty gymnázií a SŠ i dospělé

V průběhu programu se účastníci seznámí s nejvážnějšími hrozbami pro životní prostředí. Připomenou si také, co dosud udržuje ekosystémy našeho světa pohromadě. Zamyslí se společně nad dopady skleníkového efektu a globálního oteplování, získají podrobné informace o problémech mitigačních a adaptačních opatření ve městech i v krajině. Pokusí se navrhnout a prodiskutovat, co může jednotlivec udělat pro udržení dosud funkčních ekosystémů a prostředí kolem nás.

V prezentaci se účastníci dozví, jaké jsou skutečné možnosti zmírnění dopadů klimatické krize. Dále se zapojí do vypracování společného praktického úkolu, který budou mít možnost prezentovat ve skupině. Součástí programu jsou také oddechové, seznamovací či psychologické hry.

Program je realizován v místnosti/třídě s lavicemi a možností využití počítače propojeného s promítací technikou (dataprojektor/interaktivní tabule).

Cena programu je 2 500 Kč pro skupinu a lze jej hradit ze "šablon" i jiných projektů.

Těšíme se na společný den!

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Klára Cetkovská, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00